er is vergeving, zonder limiet, christelijke mamablog
gastblog, geloof

Zonder limiet vergeven

GELOOF – We beginnen deze blog stevig. Middenin de boodschap die Anna ons allen wil meegeven in een tijd vol spanning die kan oplaaien, onrust die gevoeld kan worden. Een zoektocht naar jezelf misschien wel. Lees maar mee!

Zonder limiet

Jezus roept ons op tot het vergeven van de ander. Niet één keer, maar zeven maal zeventig keer. Oftewel: zonder limiet. Ook roept Jezus ons op om God lief te hebben boven alles en je naasten als jezelf. Hoewel dat eerste gebod (God liefhebben boven alles) een behoorlijke opgave kan zijn door de beslommeringen van het leven en het grote gevoel van liefde voor je partner of kind dat bijna niet te evenaren lijkt, is dat tweede gebod (je naasten liefhebben als jezelf) ook een grote uitdaging. En dan heb ik het vooral over het stukje: “liefhebben als jezelf”.

Want wat nu als je soms de liefde voor jezelf even helemaal kwijt bent? Wat nu als je walgt van hoe je bent of walgt van wat je ooit in het verleden hebt gedaan? Wat nu als je gebukt gaat onder een groot schuldgevoel? Hoe kan je aan anderen de liefde geven die zij verdienen, terwijl je jezelf niet eens die liefde geeft?

Ik probeerde te knokken, maar het leek tevergeefs.

De afgelopen maand kwam bij mij weer een groot schuldgevoel naar boven. Door een trigger, in dit geval een film met een bepaald thema, kwam de herinneringen aan een bepaalde gebeurtenis uit mijn verleden weer naar boven en daarmee ook het schuldgevoel en de schaamte die daar standaard mee gepaard gaan. Ik walgde van mezelf, probeerde me uit die negatieve gedachtespiraal te knokken, maar het leek tevergeefs. Totdat ik besloot God’s waarheden tegenover mijn eigen gedachten te plaatsen en Zijn lessen te zoeken door het kijken van een goede preek van Craig Groeschel over het vergeven van jezelf.

En nu ga ik met jou, mooie vrouw, lieve moeder, delen wat ik heb geleerd de afgelopen periode. In de hoop dat ook jij je minder schuldig zal voelen voor de dingen waar jij mee rondloopt!

Klein of groot

Onze zonden, hoe groot of klein ook, horen niet in ons leven. Ik weet niet hoe jij het beleeft, maar soms ervaar ik een kalme stem in mijn binnenste die zachtjes zegt: An, dat was niet goed. Het gaat dan vaak over grove uitlatingen achter het stuur, naar het nietsvermoedende, langzaam rijdende opaatje voor me, of die ene aso die alle regels aan zijn (of haar!) laars lapt. Op de momenten dat ik die zachte stem hoor, ga ik vaak meteen naar God om mijn spijt te uiten. Dit voelt als een klein ‘zondetje’. Bij grotere zonden kan het voelen alsof er geen weg terug is. Herken je dat? Dat je iets heb gedaan, in een split second besloten, wat je nooit meer ongedaan kunt maken? Denk aan overspel, een erge roddel verspreiden die grote impact heeft op iemands leven etc. En toch… Toch is ook daar een uitweg voor!

Craig Groeschel maakt in zijn preek onderscheid tussen een ‘Goddelijk’ schuldgevoel en een ‘Werelds’ schuldgevoel.

Het goddelijke schuldgevoel wordt veroorzaakt door die zachte stem waar ik het zojuist al even over had. Die stem die je oproept tot bekering van wat je zojuist hebt gedaan, hoe groot of klein de zonde ook is. En na die bekering mag je je een vrij persoon weten!

Het wereldse schuldgevoel daarentegen komt niet van God, maar van Zijn tegenstander, de duivel. De duivel zorgt ervoor dat je lijkt te verzuipen in het schuldgevoel. En dat schuldgevoel brengt een berg schaamte met zich mee, waardoor je gaat twijfelen aan je identiteit. Je maakt van hetgeen je gedaan hebt je identiteit (“Ik ben echt een dief/slet/moordenaar/manipulator etc.”). Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Hij vraagt dat wij onze zonden aan elkaar belijden en ons bekeren van die zonden. Hij roept ons bovendien op onze identiteit te vinden in Jezus en niet in dat wat we gedaan hebben! Dat wat we gedaan hebben kunnen we immers nooit meer veranderen. Maar we kunnen ons wel vasthouden aan het offer van Jezus.

God roept ons op onze identiteit te vinden in Jezus en niet in dat wat we gedaan hebben.

Bijbelteksten over vergeving

Ik heb de bijbel, het Woord doorgespit, op zoek naar teksten die bevestigen dat ook ik, als zondig mens, in Vrijheid en Vrede mag leven. Vrijheid en vrede met een hoofdletter V! Ik zal al deze kostbare waarheden hier voor jou neerschrijven, zodat ook jij je hart eraan kan ophalen;

1 Johannes 1:9
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

Mattheus 26:28
‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’

Psalm 130:4
‘Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.’

Kolossenzen 1:14
‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk vergeving van zonden.’

Hebreeen 10:18
‘Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.’

Daniel 9:9
‘De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen.’

Handelingen 10:43
‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden zal ontvangen door Zijn Naam.’

Efeze 1:7
‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.’

Lukas 7:47
‘Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad.’

Psalm 32:1
‘Welzadig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.’

1 Johannes 2:12
‘Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven, omwille van Zijn Naam.’

Psalm 86:5
U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.’

Mattheus 9:2
‘En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven.’

Kolossenzen 2:13
‘En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven.’

Jakobus 5:15
‘En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem dat vergeven worden.’

Jeremia 33:8
‘Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid waarmee ze tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheid vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben en waarmee ze tegen Mij in opstand zijn gekomen.’

Psalm 103:12
‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’

Kolossenzen 1:13
‘Hij heeft ons gered uit de macht van de  duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon.’

Johannes 3:18
‘Over wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken.’

Johannes 6:40
‘Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft eeuwig leven heft en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

1 Johannes 5:13
‘Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.’

1 Johannes 4:18
‘Er is in de liefde geen vrees, maar volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde.’

1 Johannes 3:20
‘God is groter dan ons hart. Hij weet alles.’ (Dus als je hart je aanklaagt, ga dan naar de Heer!)

Jesaja 41:13
‘Want Ik ben de Heere, Uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.’

Jesaja 42:18+19
‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u het niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.’

Lieve lezeres, WE ZIJN VERGEVEN!

God roept ons op om te leven als een vergeven mens, een mens dat het eeuwige leven heeft! Hij zegt zelf dat Hij rivieren in onze wildernis zal aanleggen, Hij zal maken dat we weer vrucht dragen. We mogen het oude loslaten. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar houd je op de moeilijkere momenten dan vast aan deze teksten uit de Bijbel. Ik hoop dat we allemaal de vrede zullen ontvangen en die ultieme vrijheid mogen ervaren, zoals God dat bedoeld heeft.

Liefs, Anna

Meer artikelen lezen van gastblogger Anna? Lees dan verder via deze link.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

CommentLuv badge

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.